ZIMNÍ CENA PRODLOUŽENA DO KONCE LEDNA 2020 - 9000,-Kč

Přihlášení do kurzu, informace a testy jsou každé pondělí a středu v 16:30


29.1. se teorie nekonají z důvodu stěhování provozovny

!!! Od 1.2. 2020 učebna na nové adrese Dolní 31, Ostrava-Zábřeh, v budově jazykové školy Cloverleaf - naproti Ostravar Arény !!!

Kondiční jízdy

NEJLEVNĚJŠÍ KONDIČNÍ JÍZDY V OSTRAVĚ.

Skupina B :

 • 45 minutová kondiční jízda pro žáka autoškoly:   .............................. 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda pro externího klienta: ............................. 350,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda vozidlo s automat. převodovkou................ 350,-Kč

Skupiny A1, A2, A :

 • 45 minutová kondiční jízda (jízda s učitelem na 1 motorce................... 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda (na motorce zvlášť): ............................... 500,- Kč
 • 45 minutová jízda na cvičišti ............................................................ 500,-Kč
 • pokud si vlastník řidičského průkazu chce oživit řízení motocyklu, musí složit kauci 5000,-Kč, která bude v případě poškození motocyklu použita jako spoluúčast na havarijním pojištění, nebo na opravu motocyklu

 

Skupina B - ceny a balíčky služeb platné od 1.1.2020

 Sleva pro naše partnery  500,- z ceny a sleva 300,- z ceny pro žáky z doporučení našich bývalých žáků.

 • ZÁKLADNÍ CENA sk.B : (16 hodin teorie, výukové CD, naše výuková videa,28 x 45min praktických jízd, 2 hodiny praktické údržby, 1. zkouška ze strany autoškoly, délka 2-3 měsíce)  ………………………….9500,-
 • ZÁKLADNÍ CENA sk.B automat : (16 hodin teorie, výukové CD, naše výuková videa,28 x 45min praktických jízd, 2 hodiny praktické údržby, 1. zkouška ze strany autoškoly, délka 2-3 měsíce)  …………….11000,-

 

 • BALÍČEK DÁLNICE :  ( navíc k základnímu výcviku 90min jízdy na dálnici, jízda rychlostí nad 100km/h, správné použití odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici, správné předjiždění) ................................................................................................... 1200,-

 

 • BALÍČEK KOMFORT : ( žáka vyzvedneme a po jízdě vyložíme na jakémkoliv místě v Ostravě, vhodné pro žadatele, kteří jsou časově vytíženi) ……............................................................................................................…..2100,-  

 

 • BALÍČEK VÝLET : ( navíc k základnímu výcviku dálková trasa pro 2-3 žáky za použití navigace, jízda po dálnici, jízda v jiných městech a rychlostních komunikacích, 90 min na žáka)............................................................................................................… 800,-

 

 • BALÍČEK ŠKOLA SMYKU : ( 4 hodinový kurz bezpečné jízdy na polygonu Centra bezpečné jízdy , nácvik krizového brzdění, zvládání smyku, vyhýbací manévry v aquaplaningové vaně, jízda na kluzké ploše .......................................................5500,-

 

 • RYCHLOKURZ : ( jízdy 5-7 x týdně, připočítává se k ceně kurzu) .......................2500,-

 

 • Vrácení řidičského oprávnění skupiny B: …………........................................…2500,-  
 • Převod z jiné autoškoly ................................................................................ 1500,-   
 • vystavení převodu do jiné autoškoly ..........................................................   500,-

 Číslo účtu : 2611804349/0800

Var. sym. : datum narození žáka

Poznámka pro příjemce : jméno žáka

V případě neomluvené absence min. 24 hodin předem, bude tato absence pokutována 300,- Kč.

Případné slevy se vzájemně nesčítají a počítají se ze základní ceny kurzu 9500,- Kč.

 

 

Skupina A

!!! V CENĚ KURZU JE I ZAPŮJČENÍ MOTORKÁŘSKÉHO VYBAVENÍ (přilby s interkomem, moto bundy, moto rukavic, chráničů kolen a holení !!!   


S ohledem na změnu zákona 247/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb. se výrazně změnila výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění a průběh závěrečných zkoušek pro všechny skupiny motocyklů. Výrazně stoupla náročnost, požadavky na žadatele a s tím samozřejmě náklady na celý kurz. Zákon stanoví i nadále minimální počet jízd na 13 po 45minutách. Tento počet jízd nemusí každému žadateli stačit, aby bezpečně zvládl všechny úkony, zvládnutí motocyklu v provozu a samostatnou jízdu. Proto základní cena nemusí být konečná. Našim cílem rozhodně nebude cenu uměle navyšovat, ale bylo by nebezpečné jít na závěrečnou zkoušku, pokud není žadatel 100% připraven. I tato možnost tady samozřejmě existuje, ale žadatel v tomto případě podepisuje dokument, ve kterém celou odpovědnost za případné škody na zdraví, či majetku bere na sebe. Řídit motorku je krásné a zároveň velice nebezpečné. Uděláme vše pro to, abychom Vás to naučili.

 

  Skupina  A(teorie + 13 praktických jízd a 1. zkouška ze strany autoškoly) …………………………… 12000,-

  Skupina  A2(teorie +13 praktických jízd a 1. zkouška ze strany autoškoly) ……………………………12000,-

  Skupina AM, A1 (teorie + 21 praktických jízd a 1. zkouška ze strany autoškoly) ........................... 15000,-

  U skupin AM, A1 je v ceně 8 praktických jízd navíc nad rámec zákona.

  Skupina A2, A s vlastním motocyklem (teorie + 13 jízd) .............................................................6000,-

  Schválení vlastního motocyklu na magistrátu ..............................................1000,-         

  Výcviková hodina navíc 45min (na motocyklu s učitelem)…...…................ 350,-

  Výcviková hodina navíc 45min (samostatně v provozu nebo na cvičišti).....… 500,-

  Výcviková hodina navíc 45min (na vlastní motorce) .................................. 300,-

  Rozšíření z A1-A2 nebo z A2-A (4x 45min)………………….....….........…… 5000,-

  Sdružený výcvik A2 + B………………………………………………..............20500,-

  Sdružený výcvik A + B …………………………………………………............20500,-

  Vrácení Řo (4x 45min)…………………………………………………....…....…5000,-

 

Zkouška sk.A2, A

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:....................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................400,-Kč

Motoškola:

 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........250,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................500,-Kč
 • Opakovaná zkouška na vlastní motorce .............500,-Kč

 

Zkouška sk.B

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením žadatele na zkoušku, jinak magistrát města Ostravy neudělí autoškole termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti:............................................................ZDARMA

 • Opakovaná zkouška  ............................................................................350,-Kč

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.