UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 18.11.2019 v 16:30hod

!!! KURZ MOTOREK začíná duben 2020 !!!

Kondiční jízdy

NEJLEVNĚJŠÍ KONDIČNÍ JÍZDY V OSTRAVĚ.

Skupina B :

 • 45 minutová kondiční jízda pro žáka autoškoly:   .............................. 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda pro externího klienta: ............................. 350,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda vozidlo s automat. převodovkou................ 350,-Kč

Skupiny A1, A2, A :

 • 45 minutová kondiční jízda (jízda s učitelem na 1 motorce................... 300,- Kč
 • 45 minutová kondiční jízda (na motorce zvlášť): ............................... 500,- Kč
 • 45 minutová jízda na cvičišti ............................................................ 500,-Kč
 • pokud si vlastník řidičského průkazu chce oživit řízení motocyklu, musí složit kauci 5000,-Kč, která bude v případě poškození motocyklu použita jako spoluúčast na havarijním pojištění, nebo na opravu motocyklu

 

Skupina B - ceny platné od 1.10.2019

 

 • Řidičské oprávnění skupiny B: ………………………….9500,-
 • Řidičské oprávnění skupiny B – DOPORUČENÍ …..9300,- 
 • Řidičské oprávnění skupiny B – PARTNEŘI ………..9000,-  
 • Řidičské oprávnění skupiny B – RYCHLOKURZ … 12000,-
 • Řidičské oprávnění skupiny Ba (automat) .............11000,-
 • Vrácení řidičského oprávnění skupiny B: ……………2500,-  
 • Převod z jiné autoškoly ..................................... 1500,-   
 • vystavení převodu do jiné autoškoly ..................   500,-

 Číslo účtu : 2611804349/0800

Var. sym. : datum narození žáka

Poznámka pro příjemce : jméno žáka

V případě neomluvené absence min. 24 hodin předem, bude tato absence pokutována 300,- Kč.

Případné slevy se vzájemně nesčítají a počítají se ze základní ceny kurzu 9500,- Kč.

 

 

Skupina A

!!! NEJLEPŠÍ CENA V OSTRAVĚ NA MOTOCYKL BEZ OMEZENÍ kW !!!   


S ohledem na změnu zákona 247/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb. se výrazně změnila výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění a průběh závěrečných zkoušek pro všechny skupiny motocyklů. Výrazně stoupla náročnost, požadavky na žadatele a s tím samozřejmě náklady na celý kurz. Zákon stanoví i nadále minimální počet jízd na 13 po 45minutách. Tento počet jízd nemusí každému žadateli stačit, aby bezpečně zvládl všechny úkony, zvládnutí motocyklu v provozu a samostatnou jízdu. Proto základní cena nemusí být konečná. Našim cílem rozhodně nebude cenu uměle navyšovat, ale bylo by nebezpečné jít na závěrečnou zkoušku, pokud není žadatel 100% připraven. I tato možnost tady samozřejmě existuje, ale žadatel v tomto případě podepisuje dokument, ve kterém celou odpovědnost za případné škody na zdraví, či majetku bere na sebe. Řídit motorku je krásné a zároveň velice nebezpečné. Uděláme vše pro to, abychom Vás to naučili.

 

  Skupina  A(teorie + 13 praktických jízd) …………………………………… 12000,-

  Skupina  A2(teorie +13 praktických jízd) ……………………………………12000,-

  Skupina AM, A1 (teorie + 21 praktických jízd) ........................... 15000,-

  U skupin AM, A1 je v ceně 8 praktických jízd navíc nad rámec zákona.

  Skupina A2, A s vlastním motocyklem (teorie + 13 jízd) ...............6000,-

  Schválení vlastního motocyklu na magistrátu ..............................1000,-         

  Výcviková hodina navíc 45min (na motocyklu s učitelem)…...…................ 350,-

  Výcviková hodina navíc 45min (samostatně v provozu nebo na cvičišti).....… 500,-

  Výcviková hodina navíc 45min (na vlastní motorce) ............................... 300,-

  Rozšíření z A1-A2 nebo z A2-A (4x 45min)………………….....…......…… 5000,-

  Sdružený výcvik A2 + B………………………………………………...........20000,-

  Sdružený výcvik A + B ………………………………………………….........20000,-

  Vrácení Řo (4x 45min)…………………………………………………....….…5000,-

 

Zkouška sk.A2, A

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:....................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................400,-Kč

Motoškola:

 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):..........250,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................500,-Kč
 • Opakovaná zkouška na vlastní motorce .............500,-Kč

 

Zkouška sk.B

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením žadatele na zkoušku, jinak magistrát města Ostravy neudělí autoškole termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

 • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč
 • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč
 • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti:............................................................ZDARMA

 • Opakovaná zkouška  ............................................................................350,-Kč

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.