UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 21.10.2019 v 16:30hod

28.10. státní svátek - ZAVŘENO.

!!! KURZ MOTOREK začíná duben 2020 !!!

Zkouška sk.B

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením žadatele na zkoušku, jinak magistrát města Ostravy neudělí autoškole termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč
  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti:............................................................ZDARMA

  • Opakovaná zkouška  ............................................................................350,-Kč

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.