NOVĚ UČEBNA PŘEMÍSTĚNA NA ULICI U STUDIA 29, HOTELOVÝ DŮM METALURG !!!

Zkouška sk.B

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:...................................................700,-Kč
  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):....................100,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:...................................................400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti:............................................................ZDARMA

  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (test):.......................250,-Kč (autoškole)
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:....................................................250,-Kč (autoškole)

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.