!!! Usnesením vlády budeme moct dále fungovat i od 27.12.2020. !!!

Nový kurz sk. B otevíráme 8.2.2021 v 16:30

Pozor, vchod do autoškoly je z ulice Ruské (boční vchod od tramvají), ne přes budovu jazykové školy Cloverleaf.

 

Cena sk. B  12000,-Kč a B automat 13000,-Kč platí od 1.1.2021.

 

Přihlásit se můžete již nyní po telefonické domluvě nebo emailu.

Těšíme se na Vás.

 

!!! Přijímáme přihlášky motorek na sezonu 2021  !!!

 

 

Zkoušky

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením žadatele na zkoušku, jinak magistrát města Ostravy neudělí autoškole termín zkoušky.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Skupina B

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:                                                  700,-Kč
  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):                   100,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:                                                  400,-Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti                                                           ZDARMA

  • Opakovaná zkouška                                                                               350,-Kč

 

 

Skupina AM, A1, A2, A

Magistrát města Ostravy

- 1. zkouška z odborné způsobilosti                                                            700,-Kč

- opakovana zkouška z pravidel (test)                                                         100,-Kč

- opakovaná zkouška z jízdy                                                                         400,-Kč     

 

Autoškola


- 1. zkouška z odborné způsobilosti                                                             ZDARMA

- opakovaná zkouška z pravidel (test)                                                          200,-Kč

- opakovaná zkouška z jízdy                                                                        600,-Kč        

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.