!!! POZOR, STŘEDA 29.9.2021 MÁME ZAVŘENO !!!

Nový kurz sk. B otevíráme 6.12.2021 v 16:30

Nový kurz motorek budeme otevírat na jaře 2022, přihlášky již přijímáme.


Součástí kurzu je dálková trasa (dálnice, silnice pro motorová vozidla, komunikace mimo obec, jiná města)


Cena sk. B  13000,-Kč a B automat 13500,-Kč.

Cena od 1.1.2022 sk.B 14000 Kč a B automat 14500 Kč.

 

Pozor, vchod do autoškoly je z ulice Ruské (boční vchod od tramvají), ne přes budovu jazykové školy Cloverleaf.

 

Přihlásit se můžete již nyní po telefonické domluvě nebo emailu.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

Na co si dát pozor při výběru autoškoly!

Bohužel, téměř žádný z lidí, kteří mají v plánu udělat si kurz k získání řidičského oprávnění neví, jak má vlastně výuka a výcvik v autoškole vypadat, mnoho autoškol na to hřeší a snaží se takového žáka nalákat hlavně na velmi nízkou cenu. Což se stává zvykem za poslední roky mezi ostravskými autoškolami. Místo, aby zkvalitňovali úroveň svých služeb a znalosti i dovednosti svých učitelů, jedna druhou podbíjí cenou! Výsledek? Úspěšnost ostravských žadatelů o řidičské oprávnění pro všechny skupiny řidičských oprávnění na první pokus činí alarmujících 40%. Tohle jsou oficiální výsledky Magistrátu města Ostravy.

Otázkou je, na úkor koho, nebo čeho je cena kurzu tak nízká? Jsou dva způsoby jak ušetřit. Buď na učitelích, nebo na žácích. Podle informací které mám, jsou v Ostravě učitelé, kteří pobírají minimální mzdu, nebo již několik měsíců jim provozovatel autoškoly dluží peníze za vykonanou práci. Bude mít takovýto učitel motivaci provádět svou práci dobře?

Druhá strana je žák. Dostane žadatel opravdu vše, na co má podle zákona nárok? Ano, to jak má výuka a výcvik probíhat, stanoví zákon 247/2000 Sb a vyhláška 167/2002 Sb, podle kterých by se měly řídit všechny autoškoly. Z toho vyplývá, že žadatel o řidičské oprávnění by měl v každé z autoškol v ČR absolvovat minimální počet hodin výuky a výcviku v plném rozsahu. Nově příchozí žáci se nás ptají např. „Kolik je u Vás minimální počet jízd?“ nebo „Je výuka teorie povinná? Kamarád ji v jiné autoškole neměl“

Žijeme v době, kdy naše finanční situace není ideální, počítáme každou korunu, ale neměli bychom se rozhodovat pouze podle ceny autoškol. Může se stát, že v konečném důsledku za kurz a opakované zkoušky zaplatíte daleko víc. Není podezřelé, že v Ostravě se pohybují ceny za kurz autoškoly na úrovni roku 2002-2004? Od té doby vzrostly náklady na provoz, včetně ceny pohonných hmot několikanásobně. Ceny autoškol v okolních městech se pohybují o dva až čtyři tisíce výše, viz. Hlučín, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín atd.

Pojďme si to trochu sjednotit a ujasnit, jak by to mělo vypadat. A jestli to takhle v autoškole neprobíhá, je někde chyba!!!

Zelenou barvou jsou vyznačeny naše poznámky, např. jakým způsobem se dají okrádat žáci.

Červenou barvou důležité výtažky ze zákona pro Vás.

Nebudu Vám tady vypisovat celý zákon 247/2000 Sb., ten si můžete stáhnout z internetu celý, podíváme se na to, co je pro Vás podstatné.

 

Číst dál...

 Novinky v silničním zákoně

 

 

§ 2
Vymezení základních pojmů

hh) příslušný krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo držitele řidičského průkazu, nebo jde-li o osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců (dále jen „přechodný pobyt“), u kterého žadatel o řidičské oprávnění, žadatel o vrácení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění nebo držitel řidičského průkazu složil zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,4)
hh) obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba
1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem
nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou,

 

Číst dál...

 

Dopravní psychotesty pro řidiče, psychologické vyšetření Ostrava

Nabízíme komplexní dopravně psychologické vyšetření dle platné legislativy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a novely zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.

Zajistíme tato vyšetření:

  • Dopravně psychologická vyšetření PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ různých kategorií (C, E,D a jejich podskupin).
  • Dopravně psychologická vyšetření „VYBODOVANÝCH“ ŘIDIČŮ – řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle §123d (dosažení 12 bodů).
  • Pro autoškoly a zkušební komisaře provádíme vyšetření osob oprávněných k provádění výuky a výcviku dle úplného znění zákona č. 247/2000 Sb.
  • Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
  • Termíny se snažíme co nejvíce přizpůsobit přání a potřebám klienta. Umožňujeme také termíny víkendové a o svátcích.

K vyšetření budete potřebovat:

  • Občanský nebo řidičský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
  • Výpis z evidenční karty řidiče.
  • Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.

Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU. Toto zahrnuje zejména:

Číst dál...