UČEBNA  SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ NA ULICI U STUDIA 33, OSTRAVA - ZÁBŘEH !!!

Přihlášení, informace a testy jsou každé pondělí a středu v 16:30


NOVÝ KURZ SK.B ZAČÍNÁ 3.7.2019 v 16:30hod

!!! KURZ MOTOREK začíná 6.7.2019 v 8:00 !!!

 

  1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
  2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
  3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Součástí vyšetření je závěrečná písemná zpráva.

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou.  Námi vydaný písemný nález je právoplatným podkladem, vypovídající o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.

Dopravní vyšetření jsou prováděna dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.