NOVĚ UČEBNA PŘEMÍSTĚNA NA ULICI U STUDIA 29, HOTELOVÝ DŮM METALURG !!!

 

  1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
  2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
  3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Součástí vyšetření je závěrečná písemná zpráva.

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou.  Námi vydaný písemný nález je právoplatným podkladem, vypovídající o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.

Dopravní vyšetření jsou prováděna dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.