!!! POZOR, STŘEDA 29.9.2021 MÁME ZAVŘENO !!!

Nový kurz sk. B otevíráme 6.12.2021 v 16:30

Nový kurz motorek budeme otevírat na jaře 2022, přihlášky již přijímáme.


Součástí kurzu je dálková trasa (dálnice, silnice pro motorová vozidla, komunikace mimo obec, jiná města)


Cena sk. B  13000,-Kč a B automat 13500,-Kč.

Cena od 1.1.2022 sk.B 14000 Kč a B automat 14500 Kč.

 

Pozor, vchod do autoškoly je z ulice Ruské (boční vchod od tramvají), ne přes budovu jazykové školy Cloverleaf.

 

Přihlásit se můžete již nyní po telefonické domluvě nebo emailu.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravní Psychotesty pro řidiče, psychologické vyšetření Ostrava

Nabízíme komplexní dopravně psychologické vyšetření dle platné legislativy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a novely zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.

Zajistíme tato vyšetření:

 • Dopravně psychologická vyšetření PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ různých kategorií (C, E,D a jejich podskupin).
 • Dopravně psychologická vyšetření „VYBODOVANÝCH“ ŘIDIČŮ – řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle §123d (dosažení 12 bodů).
 • Pro autoškoly a zkušební komisaře provádíme vyšetření osob oprávněných k provádění výuky a výcviku dle úplného znění zákona č. 247/2000 Sb.
 • Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
 • Termíny se snažíme co nejvíce přizpůsobit přání a potřebám klienta. Umožňujeme také termíny víkendové a o svátcích.

K vyšetření budete potřebovat:

 • Občanský nebo řidičský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
 • Výpis z evidenční karty řidiče.
 • Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.

Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU. Toto zahrnuje zejména:

 1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
 2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
 3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Součástí vyšetření je závěrečná písemná zpráva.

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou.  Námi vydaný písemný nález je právoplatným podkladem, vypovídající o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.

 

Dopravní vyšetření jsou prováděna dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR.